M U L T I D I S C I P L I N A I R  T E A M

Coördinerende pedagogisch medewerkers
Caro Sintebin
Hanne Vanden Branden

Pedagogisch medewerkers
Anne Gysen
Annelies Vandertwee
Cindy Carlier
Xena Smeyers

Vrijwillige ondersteuners
Gard Cuppens
Thinka Bogaerts

Pedagogisch verantwoordelijke
Kim Umans

Beleidsondersteuner
Tom De Gols

Created and powered by Deltacom