M I S S I E / V I S I E


De Kinderhoeve... is een kinderdagverblijf voor kinderen én hun ouders

Over ons

De Kinderhoeve is zeker geen klassieke crèche! Het is een aangepaste en gerenoveerde hoeve waar wij een oase van rust en huiselijkheid creëren in een groene omgeving. De kinderen worden er bovendien dagelijks aangemoedigd om in contact te treden met de talrijke dieren die onze kinderboerij rijk is.

 

Het multidisciplinaire team ondersteunt intern onze pedagogische medewerkers met het oog op een kwalitatieve verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarnaast kunnen ook ouders en andere leden van het gezin bij ons terecht voor advies en begeleiding.

Voor meer informatie omtrent het volledige ondersteuningsaanbod dat wij op locatie kunnen voorzien in De Kinderhoeve verwijzen wij graag door naar de website van onze zustervereniging: HoofdKwartier vzw.


Hanteert een opvoedingsbeleid waar dieren en natuur een centrale plaats innemen

Over ons

Uit respect voor de natuur worden onze allerkleinsten aangemoedigd om zich dagelijks te laten inspireren en verwonderen van al het groen om ons heen. Met de uitstapjes naar onze kinderboerderij trachten we onze kinderen het inzicht te laten verwerven dat ook dieren, net zoals zijzelf, nood hebben aan liefde en verzorging.

 

Onze moestuin leert onze kinderen dat voedsel tijd nodig heeft om te groeien alvorens we het kunnen consumeren als gezond tussendoortje. Zo komen ze al snel te weten dat appels niet uit de grond komen en wortels niet aan struiken groeien.


Staat open voor elk ieder

Over ons

Er wordt vertrokken vanuit een onafhankelijke en pluralistische visie. Dit wil zeggen dat wij streven naar een diverse werking met kinderen van alle achtergronden, ongeacht politieke en religieuze overtuiging. We oordelen niet op basis van huidskleur, geaardheid of uiterlijk en hebben respect voor elkaars mening.

 

Dankzij de hulp vanuit de multidisciplinaire groepspraktijk van onze zustervereniging, HoofdKwartier vzw, zijn wij als kinderdagverblijf in staat om het verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap te onderschrijven. In onze inclusieve werking houden we rekening met de specifieke behoeften waarmee kinderen (en hun ouders) mogelijks geconfronteerd worden. We trachten dan ook als kinderdagverblijf te voorzien in redelijke aanpassingen voor deze groep kinderen.


Tracht bij te dragen aan een gezonde opvoedingsbasis

Over ons

Door dagelijks met onze bewonertjes naar buiten te trekken komen ze al gauw in actie. Hierdoor wordt niet enkel hun verwondering ontluikt, maar wordt ook hun motoriek uitgedaagd om verder te ontwikkelen. Vertoeven in de buitenlucht heeft bovendien een positieve invloed op hun immuunsysteem waardoor afwezigheden ten gevolge van ziektes in de kleuterklas tot een minimum kunnen worden herleid.

 

Voor onze warme en koude maaltijden doen wij beroep op diverse lokale producenten met een gevarieerd aanbod aan (bio)voedsel. Er wordt steeds aandacht besteed aan vers en gevarieerd eten.

Created and powered by Deltacom