T A R I E V E N

De Kinderhoeve is een zelfstandig kinderdagverblijf dat erkend is door Kind & Gezin. Om een continue kwaliteit te kunnen verzorgen en onze pedagogisch medewerkers de nodige ondersteuning te bieden, wordt er gewerkt met vaste maandbijdragen in functie van het aantal opvangdagen. Er wordt een korting voorzien wanneer twee kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig worden opgevangen in De Kinderhoeve.

 

Ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest ter waarde van 13,7 EUR per opvangdag per kind.

Aanvullend is er de participatietoeslag voor kinderopvang (kaderend binnen het Vlaamse kinderbijslagsysteem). Deze extra financiële tegemoetkoming geldt voor alle kinderen die opgevangen worden in een zelfstandig kinderdagverblijf.

Dit betekent dat je als klant van De Kinderhoeve recht hebt op 3,23 EUR per volledige opvangdag (= meer dan 5 uur opvang), of 1,62 EUR per halve opvangdag (tussen 3 en 5 uur opvang) per kind. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de ouders uitbetaald via het kinderbijslagfonds van hun keuze.

De fiscale attesten voor het opvangjaar 2020 worden opgemaakt en bezorgd aan onze ouders in de loop van de maand april 2021 (na Paasvakantie).

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen via het online contactformulier op deze website, per mail of telefonisch.

Created and powered by Deltacom